המדריך המעשי והמקיף להתמודדות עם בעיית דו"חות החניה, קנסות ועיקולים ע"י העיריות, הרשויות המקומיות וגובי המיסים.

 

במדריך זה ננסה לענות על כל השאלות השכיחות, נרחיב על סמכותן של העיריות וכמובן נסקור את הדרכים היעילות ביותר להתמודד עם דו"ח החניה, כפל הקנס והעיקולים לאחר מכן.

מומלץ לעיין בכל הנושאים בפורטל, לרבות במדריך המידע לחייב, על מנת לקבל תמונה מלאה ומקיפה של הנושא ואיך אפשר לנצח בקרב הזה - אין זה קרב אבוד!

ראשית, נסביר מהו דו"ח החניה שבעירייה נוהגים לכנותו "הודעה על תשלום קנס". הדרישה לתשלום קנס בשל עבירת חנייה מקורה בחוק עזר המיוחד לענייני חניה בלבד, שמותקן  ע"י העירייה תחת הכותרת המקורית "העמדת רכב וחנייתו".

 

לאחר שקיבלתם דו"ח חניה ישנן מספר אפשרויות פעולה: ניתן לשלם את הקנס ולהמשיך בדרכך, ניתן לפנות בבקשה להישפט, ניתן לנסות ולבטל את דו"ח החניה  ואפשר לא לנקוט בשום פעולה ולהתעלם מהדו"ח, כפי שמרבית הישראלים עושים.

 

נפרט לגבי כל אפשרות:

תשלום הקנס-

אם אתם נמנים על האזרחים שומרי החוק במדינה, הרי שזו הדרך המומלצת עבורכם.

במרבית המקרים, אכן ביצעתם עבירת חניה, העיריות לא מתרשלות בשליחת הודעות הקנס וכך יום בהיר אחד מופיעה על מפתן דלתכם דרישת תשלום חוב.

אתם יכולים לשלם את הסכום שרשום בדו"ח המקורי שהודבק על שמשת כלי רכבכם ואתם יכולים לחכות להודעת תשלום קנס שתשלח בדואר רשום בתוך שנה במידה והרכב רשום על שמכם ובתוך שנתיים במידה ומדובר ברכב ליסינג או השכרה (ובכל מקרה שבו הוסב הדו"ח על שמכם), מיום ביצוע העבירה המיוחסת עם הסכום המקורי לתשלום.

בכל מקרה יש לכם 90 ימים לשלם את הקנס ו/או להגיש בקשה להישפט או 30 ימים להגשת בקשה לביטול הקנס מיום המצאת הודעת תשלום הקנס (הדו"ח) בדואר רשום לכתובת הרשומה במשרד הרישוי. שימו לב, כי אם לא טרחתם לעדכן את כתובתכם במשרד הרישוי, ישלח הדו"ח לכתובת הישנה הרשומה במשרד הרישוי ואתם לא תוכלו להתגונן בטענה כי לא קיבלתם את הדו"ח או התראה אחרת לדרישת תשלום חוב, בכל מקרה, החובה לעדכן את הכתובת מוטלת עליכם (עדכון- לפני כשנתיים הפך עדכון הכתובת במשרד הרישוי לאוטומטי וכל עדכון במשרד הפנים אמור לשנות את כתובתכם גם במשרד הרישוי, יש לוודא שהכתובת מעודכנת גם ברישיון הרכב וגם ברישיון הנהיגה).  עצה נוספת נוגעת לעניין רכבי הליסינג וההשכרה- ביום קבלת הרכב אתם מציינים את כתובתכם במסמכי ההשכרה והליסינג. בכל דו"ח שתקבלו חברות הליסינג יסבו את הדו"ח על שמכם או על שם החברה שלכם ואם הכתובת שרשמתם אינה נכונה - לא תוכלו להתגונן בטענה זו. זכרו לעדכן את חברת הליסינג בכל שינוי כתובת.

כיום מרבית הרשויות מעודכנות בכל שינוי שנערך במשרד הפנים, כך שבמידה ושיניתם את כתובתכם במשרד הפנים, אתם יכולים להיות רגועים.

בנוסף, באפשרותכם לשלם את הדו"ח באמצעות מענה קולי בעירייה או  דרך אתר אינטרנט. התשלום נעשה בכרטיס אשראי, ראה תשלומי דו"חות ברשת.

 

בקשה להישפט-

במידה ואתם בטוחים כי הפקח שגה בפרטי הדו"ח, או טעה בעצם נתינת הדו"ח ובמקרה בו אתם נהנים להגיע לבתי משפט באפשרותכם לפנות בבקשה להישפט על העבירה ולהציג את טענותיכם בפני השופט, יש לבקש בקשה זו בתוך 90 ימים מיום ההמצאה של הודעת תשלום הקנס.לאחר שהודעתם  לפי סעיף 229(א) לחסד"פ שברצונכם להישפט על העבירה, תישלח לכם הזמנה למשפט תוך שנה מיום שנתקבלה הודעתכם; בית המשפט רשאי, מנימוקים שיירשמו, לקיים את המשפט גם אם ההודעה האמורה ניתנה באיחור.

היה והורשעתם  בבית המשפט על העבירה ונגזר דינכם לקנס, לא יפחת הקנס מהסכום הנקוב בהודעת תשלום הקנס.

ה"משפט" יערך בבית המשפט לעניינים מקומיים, בד"כ מרכזים מספר רב של תיקים ליום נתון והמשפטים נערכים בשיטת סרט נע.

במשפט עצמו תדרשו להציג את גרסתכם לעניין הנדון, מולכם תעמוד נציגת העירייה ולעיתים ידרש להופיע במשפט בנוסף אליה גם הפקח עצמו שרשם את הדוח על מנת לאמת את טענות העירייה לגבי נסיבות מתן הדוח, יש לנצל נקודה זו, חלק מהפקחים בעירייה הינם עובדים זמניים, שבעת המשפט כבר אינם עובדי העירייה ובד"כ לא יופיעו למשפט.

השופט ישמע את טענות הצדדים ובמידה והצלחתכם לטעת ספק ולו קל בליבו, בד"כ תזוכו, במקרה ותורשעו, במרבית המקרים תאלצו לשלם את הקנס המקורי ותו לא, הקנס לא יפחת מהסכום הנקוב בהודעת תשלום הקנס אלא אם כן יראה בית המשפט נסיבות מיוחדות המצדיקות הפחתתו.

נקודה אחרונה, אל תשכחו שדו"חות רבים מצולמים וכדאי לבקש את כל החומר הנוגע לעניין מהעירייה בטרם תערערו בבהמ"ש על הדו"ח.

 

בקשה לביטול קנסות-

באפשרות זו נדרש מכם לעבור על כל ההגנות האפשריות, ראה מידע לחייב, לאסוף את כל המסמכים הרלבנטיים שתומכים בטענותיכם ולכתוב מכתב בצירוף כל הנימוקים והאסמכתאות הרלבנטיות, לרבות תצלום הקנס, לתובע, לפי המען הרשום בטופס הודעת תשלום הקנס.

שימו לב כי  במקרה זה תוכלו לבקש ביטול הקנס לכל המאוחר עד 30 ימים מיום המצאת הודעת תשלום הקנס בדואר רשום, יתכן והבקשה לביטול תתקבל גם לאחר מועד זה של שלושים ימים במידה ותוכיחו כי הבקשה לא הוגשה במועד בשל סיבות שלא היו תלויות במבקש (בכם) ושמנעו ממנו להגישה במועד, והיא הוגשה מיד לאחר שהוסרה המניעה.

קבלה על משלוח הבקשה לתובע לפי התקנות זו בדואר רשום תהיה ראיה לתאריך המשלוח.

התובע הממונה של העירייה או היועץ המשפטי רשאים לבטל הודעת תשלום קנס אם נוכחו כי לא נעברה עבירה או כי היא נעברה שלא בידי מי שקיבל את ההודעה, או אם היה סבור שבנסיבות המקרה אין עניין לציבור בהמשך ההליכים;

במידה ויוחלט לבטל את הדו"ח,יערך רישום של הודעת תשלום קנס שבוטל בצירוף נימוק ההחלטה. ובמידה ויוחלט שלא לבטל את הודעת תשלום הקנס, כפי שקורה במרבית המקרים, ימציא לכם התובע הודעה על כך ובמרבית המקרים ישלח אליכם שובר חדש לתשלום הקנס ואולם נתקלתי במקרים בו חויבו המערערים לשלם כפל קנס וכו' כאילו לא הוגשה הבקשה לביטול (אבל התובע רשאי לבטל את תוספת הפיגורים אם תוכיחו שהעירייה השתהתה זמן לא סביר במתן תשובתה) .

במקרה בו נדחתה בקשתכם לביטול הדו"ח יש לכם 30 ימים לבקש להישפט.

יצוין, כי נחוצה סיבה הגיונית ומוכחת על מנת שיבוטל הקנס - מדיניות של הקלה בביטול דו"חות הייתה גורמת להצפה בפניות הציבור וכן לחוסר באפקטיביות האכיפה.

 

התעלמות מדו"ח החניה-

 אומנם באפשרות זו אינכם צריכים לנקוט באף פעולה (למעט, לקחת את הדו"ח, לקפל או לקרוע אותו לחתיכות קטנות ולהשליך לפח) וזו הדרך האופיינית למרבית הישראלים.

בהתאם לחוק, הודעה לתשלום הקנס המקורי תישלח לביתכם בכתובת הרשומה במשרד הרישוי, בדואר רשום בתוך שנה מיום ביצוע העבירה.

חשוב לציין, כי תקנה 44 א לתקנות סדר הדין הפלילי, תשל"ד 1974 קובעת, כי די במשלוח ההודעות בדואר רשום כדי שיחשבו למסירה כדין, גם בלא חתימת הנמען על אישורי המסירה, כך שלמרות שאתם התעלמתם מההודעות לגבי דבר דואר רשום שמחכה לכם בסניף הדואר ו/או שלא הסכמתם לקבל את דבר הדואר מהדוור, בעיני החוק חזקה שהמכתבים הגיעו לידיכם, וכך יהיה עליכם להוכיח כי לא קיבלתם את ההודעות מסיבות שאינן תלויות בכם.

 

התיישנות

זו הטענה העיקרית לביטול דו"ח חניה. אפשר לטעון  טענת ההתיישנות בעבירות חניה,  בשני מקרים:

טענה אחת, לפי סעיף 225 א לחסד"פ, שקובע שבמידה  ועברה שנה מיום ביצוע עבירת קנס, לא יוגש עליה כתב אישום ולא הודעת תשלום קנס, כך שבמידה והודעת תשלום הקנס הראשונה נשלחה בדואר רשום לאחר שנה מיום העבירה (רק במידה והרכב רשום על שמכם), פנו מייד לעירייה בדרישה לביטול הדו"ח לאלתר.

והטענה השנייה ,לפי סעיף 10 לחוק סדר הדין הפלילי, הקובע כי עונש שהוטל, לא יחלו בביצועו ואם נפסק ביצועו לא ימשיכו בו, אם מיום שפסק הדין נעשה חלוט, עברו, בעבירות מסוג חטא (כבעבירת חניה), 3 שנים.

בתיקון לחוק משנת 2001 , נקבע שפסק הדין ובמקרה שלנו הודעת תשלום  הקנס, יחשב חלוט מהיום שבו עברו המועדים להגשת בקשה לביטול הקנס או בקשה להישפט אם בקשות כאלו לא הוגשו, או מהיום שבו בקשה לביטול הקנס נדחתה על ידי התובע.

בבג"צ 1618/97 סצ'י נ' עיריית ת"א שנחשב לפס"ד המוביל בענייני התיישנות עבירות חניה, קבע השופט, כי: "מועד זה - שבו מחויב מקבל ההודעה בתשלום כפל קנס, ושבו רואים אותו כמי שהורע בדינו- הוא המועד שבו הופך החיוב בקנס לחלוט ובו מתחילה תקופת ההתיישנות", כל עוד נשלחות הודעות לחייב אם בדואר ואם במסירה ידנית (למשל ע"י מעקלים) מדי פרקי זמן הקצרים משלוש שנים, העונשים על העבירות אינם מתיישנים. כל הודעה שנשלחת מהווה פעולה של תחילת ביצוע עונש, המתחילה מחדש את מרוץ ההתיישנות.

כלומר, מוטל על העירייה הנטל להוכיח (על ידי רישומי משלוח דואר רשום ו/או דואר רגיל) את משלוחי הודעות הקנס, ניתן להתעקש ולבקש כי העירייה תמציא את האישורים מתוך מחשבי העירייה (רשומה מוסדית) ולא להתפשר על תאריכי כתובות המפורטים במכתב. מניסיוננו, העיריות או גובי המסים מטעמה ימצאו כל דרך על מנת להתחמק מלהציג בפניכם את האישורים הללו, אל תתייאשו ופנו אליהם שוב ושוב עד שימציאו אישורים אלו.

אנו נצטרך לחשב את הזמן מיום ההתראה האחרונה ועד להתראה שאחריה, בכל מקרה שעברו יותר מ- 3 שנים  יבוטל הדו"ח בגין התיישנות והעירייה לא תוכל לגבות בגינו כסף. ראה פסקי דין בבית משפט לתביעות קטנות שאוליאן אילן נ' עיריית ת"א 912/04 וכן מירוני נ' עיריית ת"א 3391/04  ,  וכן פסקי דין נוספים המפורטים בפסיקה וחקיקה, אמנם פסקי דין   אלו אינם מחייבים את בית המשפט מכיוון שנפסקו בערכאה נמוכה כבית משפט לתביעות קטנות, אך בהחלט מדגימים את  העניין.

במשך השנים נפסקו פסקי דין רבים בנושא זה (שניתן לעיין בחלקם במדור פסיקה וחקיקה)  ואין אחידות שפיטה בעניין ההתיישנות ודרכי הוכחת משלוח הודעות תשלום קנס, אך ללא פסיקה מנחה של בית המשפט העליון בנושא מרבית העיריות מפרשות את החוק כפי שמצוין במדריך זה.

 

תוספת פיגורים, ריבית והוצאות גביה מרבית הדו"חות הינם על סכומים נמוכים ביותר שלאחר תוספות פיגורים, הוצאות דרישה והוצאות גביה הופכים לדרישת חוב אסטרונומית, בנושא זה הוגש לפני מס' שנים בקשה שאושרה לתביעה ייצוגית להחזר כספי הוצאות הגביה - אך התביעה עצמה נדחתה לאחר מכן בידי בית המשפט.

חישוב דרישת תשלום הקנס מעוגן בחוק, לאחר שהעירייה שלחה בקשה זו לתשלום הקנס, ישנו הליך שבו אם לא שולם הקנס לאחר 90 יום ממועד השליחה, ולא הודעתם  שיש ברצונכם להישפט על העבירה, תתווסף על הקנס לפי האמור בסעיף 229ב' לחסד"פ תוספת פיגורים בשיעור של 50% מהקנס ולאחר מכן, בכל תום שישה חודשים נוספים- תוספת של 5%  נוספים מהקנס המקורי, התוספת עצמה נקבעה בחוק בשיעור האמור בסעיף 67 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977; וגביית הקנס תיעשה כאמור בסעיפים 68 ו- 70 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977. הסעיף הנ"ל יחול גם על קנס שהוטל לפני 26.11.01  וטרם שולם, אך כפל הקנס ותוספות הפיגורים שהוא חויב בהם לפני כן יעמדו בתוקפם, כאשר שיעור תוספת הפיגורים היה גבוה בהרבה.

בפועל, לבעל הרכב ניתנים 90 יום לתשלום הדוח מיום קבלתו בדואר רשום. אם הוא לא עשה כן, וגם לא ביקש להישפט בגין אותה עבירה, אזי לפי החוק יגדל הקנס באופן אוטומטי ב-50%. כלומר, נהג שקיבל דו"ח על חניה ללא כרטיס חניה, בסך 100 ₪, ולא שילמו בתוך 3 חודשים, יעלה גובה הקנס באופן אוטומטי ל-150 ₪. בהמשך, מידי חצי שנה, יגדל הקנס ב-5% מסכום הקנס המקורי.

נדגים את השתלשלות הסכומים לפי הדוגמא הנ"ל:

מיום קבלת הקנס עד 90 יום – 100 ₪.

מ-91 יום עד 9 חודשים – 150 ₪.

מ-9 חודשים עד 15 חודשים – 155 ₪.

מ-15 חודשים עד 21 חודשים –160 ₪ וכן הלאה.

שווה לבדוק את הסכומים אותם אתם נדרשים ולבקש מהעיריות פירוט לגבי חישוב הריבית, במיוחד נכון הדבר לקנסות שניתנו לפני שינוי התקנות שאז תוספות הפיגורים משתנות.

 

לסיכום - המצב כיום הינו שמרבית העיריות פנו למשרדי עורכי-דין ו/או חברות גביה ומינו אותם לפי סעיף 4 ו-5 לפקודת המיסים (גביה) לתפקיד של גובי מיסים מטעמם.

משרדים אלה שולחים מכתבי התראה בהם דרישה לתשלום החוב, בתוספת חיובי כפל קנס ותוספת פיגורים ואם לא תמלאו דרישות אלו – יכול ויתפסו וימכרו את נכסי המיטלטלין שלכם ו/או יעקלו נכסיכם אצל צד ג' (בד"כ עיקול חשבון בנק) ו/או עיקול רכב במשרד הרישוי ואף תפיסתו בפועל והעמדתו למכירה לכיסוי החוב. בנוסף ישנן הוצאות הדרישה ופעולות הגביה שמתווספות גם הן, שלצערנו עדיין לא נקבעו בתקנות מהן הוצאות גביה סבירות לגביית החוב בגין דו"חות חניה.

 

והערה אישית - ההתנהלות מול העיריות וגובי המיסים קשה ומייגעת, אך כדאית ואפשרית, גם על ידכם. יחד עם זאת, יש לשקול היטב האם אתם מסוגלים לנהל את "המלחמה" הזו או שכדאי להשאירה לעורכי הדין המעורים בנושא.

 

 

חדש- משפטים ועסקים - ליווי משפטי בראיה עסקית ושיווקית-  יעוץ משפטי מקצועי מעו"ד מסחריים בעלי ניסיון עסקי. הסכם זיכיון (זכיינות), הקמת עסק, קניית חברה, הקמת חברה, הסכם מייסדים, הסכמי שיווק, הסכמי הפצה (מפיץ), הסכם סוכנות בלעדית (סוכן).

 

 

 

 

 

 

 

המידע המסופק באתר זה הינו בבחינת מידע אינפורמטיבי כללי בלבד ועשוי לכלול טעויות ו/או שגיאות ו/או השמטות ו/או אי-דיוקים למיניהם. חוקים הנמצאים בתוקף  עשויים להשתנות בכל זמן. לפיכך, בשום אופן אין להתייחס למידע המסופק באתר כהמלצה לפעול ו/או להימנע מלפעול ו/או משום ייעוץ משפטי כל שהוא. בכל מקרה,  יש לפנות לעורך-דין לקבלת ייעוץ משפטי.

 

בן- ארי ושות'- משרד עורכי דין

המדריך המלא