המדור המשפטי.

 

במדור זה תוכלו לעיין בחוקים בפסיקות העיקריות ובמאמרים בנושאי תעבורה.

 

מי מביניכם שמתכוונים להבין מעט יותר טוב בנושא זה יוכלו לנסות ולמצוא את התשובות במדור זה.

מדור זה מחולק לשני חלקים. בחלק הראשון מצויינים כל החוקים בנוגע עבירות תנועה.

ובחלק השני מפורטים כל פסקי הדין המובילים בנושא זה.

 

 

א. חקיקה

 

פקודת התעבורה (נוסח חדש) התשכ"א -1961

 

תקנות התעבורה, התשכ"א 1961

 

תקנות התעבורה (סדרי הדין בבקשות לפי סעיף 57 לפקודת התעבורה וערעור על החלטות בהן), תש"ם 1980- 1

 

חוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982   פרק ז' : סדרי דין מיוחדים בעבירות קנס

 

חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 43), התשס"ה-2005*

 

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 37) (צילום רכב), התשס"ב-2002*

 

סעיף 229(א) לחסד"פ

 

סעיף 229ב' לחסד"פ

 

סעיף 67 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977

 

תקנה 44 א לתקנות סדר הדין הפלילי, תשל"ד 1974

 

 

 

ב. פסיקה

 

מוסא עיסא סלאמה נ' מדינת ישראל  הפ 000511/05  - התיישנות קנסות תעבורה

 

מדינת ישראל נ' נחמיה וולוורט ואח' 17717/97 - פס"ד המנחה לענייני מד מהירות לייזר

 

 גבריאל לוי נ' מדינת ישראל ע"פ 4682/01 - ההלכה בעניין אמינות מכשיר הלייזר

 

ליאוניד לוין נ' מדינת ישראל ע"פ 1641/06 - פס"ד המנחה בעניין גילוי נהיגה בשכרות

 

מדינת ישראל נ' סטפנוב טל ת 007953/06 - ביטול כתב אישום עקב העובדה שתוצאות מכשיר הינשוף לבדיקת רמת האלכוהול אינן קבילות

 

ירון דורון נ' דני גז תא (י-ם) 9653/06 -פס"ד שדן בסמכות וחובותיו של שוטר שעוצר את רכבכם בצד הדרך

 

מדינת ישראל נ' עוזרי עינת מלכה ת' 11893/07 - חלק משמעותי בהתפתחות הפסיקה בעניין מכשיר הינשוף לבדיקת נהיגה בשכרות עברה תפנית במרץ 2010 עת קבע בית המשפט לתעבורה בפס"ד מקיף זה  כי אומנם מכשיר הינשוף הינו אמין אך יש להגדיל את שולי הביטחון בסף הסטייה בבדיקה שבעקבותיה ניתן להרשיע אדם ולהחשיבו כנוהג בשכרות כלומר, הסף אותו קבע בית המשפט בפס"ד זה ספציפי (ואנו מציינים ספציפי משום שמדובר בפס"ד של בית משפט לתעבורה שהחלטותיו אינם מחייבות או אפילו מנחות בית משפט אחר ובמידה והמשטרה תחליט לערער יתכן ובית המשפט המחוזי ישנה החלטה זו כליל) עומד על 400 מיקרו גרם אלכוהול לליטר אוויר (בערך 3 כוסות יין/ 3 בקבוקי בירה) - 160 מיקרו גרם מעל מה שפסק המחוקק כנהיגה בשכרות.

 

מדינת ישראל נ' דומב בילה ע"פ (באר-שבע) 4556/07   -  דחיית ערעור המשטרה על פסק דינו של בית המשפט השלום לתעבורה בבאר שבע (כב' השופט דוד לנדסמן) מיום 23.10.07 בתיק תעבורה 7323/03 לפיו זיכה את המשיבה מעבירה של נהיגה במהירות העולה על המהירות המותרת, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה התשכ"א -1961וזאת בגין העובדה שהמעבדה המשטרתית אינה מכיילת את מכשירי המדידה.

 

מדינת ישראל נ' דנילוב אליהו פ"ל 229/08   -  ביהמ"ש קיבל בקשת נאשם, וביטל כתב אישום שהוגש נגדו בגין נהיגה בשכרות (נתפס שבגופו 275 מיקרוגרם), לאחר שבית המשפט קבע כי המדינה ביקשה אכיפת רף שכרות נמוך מזה שהוצהר על ידה במסגרת ערעור בתיק אחר (בקשת המשטרה בערעור הנדון בו נדונה סוגיית אכיפת הנהיגה בשכרות באופן עקרוני היא שרף האכיפה בעבירה של נהיגה בשכרות יועמד על 290 מיקרוגרם),

 

מדינת ישראל נ' עינת מלכה עוזרי עפ"ת 25457/04/10- פס"ד המעודכן של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר ביטל בערעור שהונח לפניו את פס"ד שבו קבע בית המשפט לתעבורה רף של 400 מיקרוגרם אלכוהול ולפיכך נקבע כי הרף שמעליו יואשם נהג בעבירת נהיגה בשכרות יעמוד על 290 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף וזאת ע"י בדיקה במכשיר הינשוף.- אוקטובר 2010 .

 

 

 

 

המידע המסופק באתר זה הינו בבחינת מידע אינפורמטיבי כללי בלבד ועשוי לכלול טעויות ו/או שגיאות ו/או השמטות ו/או אי-דיוקים למיניהם. חוקים הנמצאים בתוקף  עשויים להשתנות בכל זמן. לפיכך, בשום אופן אין להתייחס למידע המסופק באתר כהמלצה לפעול ו/או להימנע מלפעול ו/או משום ייעוץ משפטי כל שהוא. בכל מקרה,  יש לפנות לעורך-דין לקבלת ייעוץ משפטי.

 

בן- ארי - משרד עורכי דין

 

 

 

 המדור המשפטי