מידע לחייב- חשבון מים

 

 

המדריך המלא והמקיף להתמודדות בחיובי מים וביוב

מאמר ובו איך מתנהלים כאשר חייבים כבר כסף לרשות, למי פונים, איך פונים, מתי פונים.

עלויות שונות בהתאם לכללים החדשים
עלות בש"ח מעודכן לחודש דצמבר 2011


סעיף
ניתוק חיבור מונה אכיפה - 128.3
התראה ראשונה 17
התראה שניה 25.5
אגרת בדיקת מד מים 3/4 " כולל פירוק והרכבה 114.6
אגרת בדיקת מד מים מעל 3/4 " כולל פירוק והרכבה 154
" התקנת מד חדש 3/4 488.5
- "1 " התקנת מד חדש 3/4 688.7
- "1.5 " התקנת מד חדש 1 787.5
" התקנת מד חדש מעל 1.5 1256
ניתוק מד מים לבקשת צרכן 77.6
חיבור מד מים לבקשת צרכן 77.6
" התקנת מד חדש מעל 2
עלות 15%+
בדיקת קריאת מד מים השוואתית צריכה חריגה - 18.6
הפקת העתק חשבון תקופתי 13.9
" בדיקת מונה ראשי צריכה חריגה עד 3/4 154
" בדיקת מונה ראשי צריכה חריגה מעל 3/4 417.6

המידע המסופק באתר זה הינו בבחינת מידע אינפורמטיבי כללי בלבד ועשוי לכלול טעויות ו/או שגיאות ו/או השמטות ו/או אי-דיוקים למיניהם. חוקים הנמצאים בתוקף  עשויים להשתנות בכל זמן. לפיכך, בשום אופן אין להתייחס למידע המסופק באתר כהמלצה לפעול ו/או להימנע מלפעול ו/או משום ייעוץ משפטי כל שהוא. בכל מקרה,  יש לפנות לעורך-דין לקבלת ייעוץ משפטי.

 

בן- ארי - משרד עורך דין

מידע לחייב