תעריפי המים החדשים

 

תעריפי המים והביוב
1. תעריפי המים והביוב בתאגידי המים העירוניים הם אחידים ברמה הארצית לכל סוגי הצרכנים (למעט צרכנים תעשייתיים המשלמים תעריף שונה על הביוב).
2. תעריפי המים לצרכני המים הביתיים הינם מדורגים: מדרגה ראשונה לכמות מים בסיסית – עד 3.5 מ"ק לכל נפש בכל חודש ולא פחות מ- 7 מ"ק ליחידת דיור – בתעריף נמוך

וכל כמות נוספת בתעריף גבוה יותר (עד יולי 2011 המדרגה הראשונה היתה עד 2.5 מ"ק לכל נפש בכל חודש ולא פחות מ- 5 מ"ק ליחידת דיור).
3. תעריפי המים והביוב

לצרכנים הביתיים בתאגידי מים וביוב עירוניים:
 

מתאריך תעריף נמוך (₪ למ"ק, כולל מע"מ) תעריף גבוה (₪ למ"ק, כולל מע"מ)
1 בינואר 2010 8.11 11.95
1 ביולי 2010 8.63 12.48
1 ביולי 2011 8.63 13.89
1 בינואר 2012 8.63 13.89

תעריף המים והביוב לשימושים הביתיים הנוספים, שימושים כגון מסחר, שירותים, שירותים ציבוריים, צה"ל וכד' הוא התעריף הגבוה (למעט התעריף לגינון ציבורי הפטור מרכיב הביוב).
צריכת מינימום: החוק קובע כי כל צרכן חייב בצריכת מינימום של 3 מ"ק לחודשיים, גם אם לא צרך אותם בפועל ו/או צרך בפועל כמות מים קטנה יותר מהמינימום שנקבע בחוק.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

לתעריפי מים מעודכנים לשנת 2012 לחקלאות, תעשיה ולצרכנים הפרטיים.


4. היטלי הפיתוח כפי שנקבעו בחוקי העזר העירוניים ממשיכים לחול גם כיום.

 

המידע המסופק באתר זה הינו בבחינת מידע אינפורמטיבי כללי בלבד ועשוי לכלול טעויות ו/או שגיאות ו/או השמטות ו/או אי-דיוקים למיניהם. חוקים הנמצאים בתוקף  עשויים להשתנות בכל זמן. לפיכך, בשום אופן אין להתייחס למידע המסופק באתר כהמלצה לפעול ו/או להימנע מלפעול ו/או משום ייעוץ משפטי כל שהוא. בכל מקרה,  יש לפנות לעורך-דין לקבלת ייעוץ משפטי.

 

בן- ארי - משרד עורך דין

 

 תעריפי המים החדשים